Kunskapsundersökning om demokratin

I mars genomförde Novus, på uppdrag av kommittén Demokratin 100 år, en undersökning om demokratikunskaper. Undersökningen visar att en stor majoritet av allmänheten har hyggliga baskunskaper. Samtidigt finns det en grupp, som motsvarar ca 20 till 25 procent av befolkningen som har bristfälliga kunskaper. Därtill kommer den grupp som inte deltar i liknande undersökningar och som ofta inte röstar.

Exempel på vad undersökningen visar:

Kunskaper
83% vet vad oberoende domstolar innebär.
62% vet att regeringen styr Sverige.
74% vet att riksdagen stiftar lagar.

23% vet inte att vi i EU-valet röstar till Europaparlamentet.
23% vet inte att man kan straffas för det man skriver i sociala medier.

Värderingar
43% tycker att det är mycket eller ganska svårt att förstå politiken.
44% anser att ökad kunskap är det viktigaste för att stärka demokratin.
42% anser att partierna närmar sig sina väljare är det viktigaste.

 

Novus-undersökning_Demokrati-100

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera