Kommittén deltar i Folk och Kultur 11 februari

Startdatum: 10 februari, 2021
Slutdatum: 12 februari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Den 10-12 februari hålls 2021 års digitala Folk och Kultur-konvent. Ett av årets teman är demokrati. Enligt Folk och Kultur har vikten av att värna en fungerande demokrati sällan känts så relevant som nu. Under programpunkterna på temat kommer begreppet demokrati vridas och vändas på ur ett samtida, historiskt och framåtblickande perspektiv.

Kommittén Demokratin 100 års ambassadörer Lena Posner-Körösi och Peter Örn kommer att delta i samtalet ”Så säkrar vi tillsammans en fortsatt stark demokrati”. Samtalet sker klockan 15.00 torsdag 11 februari enligt Folk och Kulturs program men det kommer dessutom finnas tillgängligt digitalt under hela konventet.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera