Internationellt Centrum för Lokal Demokrati står upp för en stark demokrati

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.  ICDL är en ideell förening som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Organisationens arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling. Organisationen gör det genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig ICLD bland annat att under 2021 genomföra ett antal konferenser för kommuner och regioner för att engagera till stärkt lokalt demokratiarbete. Detta ska till exempel ske i samarbete med FN-förbundet och SKRs satsning Glokala Sverige. ICDL ska även stödja och stärka kommuner och regioner i sitt lokala demokratiarbete både genom att informera, utbilda och finansiera internationella partnerskapprojekt och utbildningsprogram.

Kommittén välkomnar ICLD:s undertecknande av deklarationen och ser fram emot organisationens framtida insatser för en stark demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera