Valmyndigheten undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Valmyndigheten har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Valmyndigheten är en myndighet under Kulturdepartementet  och ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. Myndigheten har bland annat i uppgift att fastställa valresultat för riksdagen och Europaparlamentet och att informera väljarna om när, var och hur man röstar.

Genom att underteckna deklarationen ska Valmyndigheten bland annat arbeta för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om valsystemets funktionssätt och betydelsen i demokratin samt analysera vilka delar av valsystemet som på olika sätt behöver uppmärksammas i kommunikationen med allmänheten inför valet 2022. Valmyndigheten ska även tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, arrangera en konferens om val, med samtliga kommuner och länsstyrelser under 2021. Tanken är att konferensen ska utgöra en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration.

Kommittén välkomnar Valmyndighetens undertecknande av deklarationen och ser fram emot myndighetens framtida insatser för vår demokrati.

Läs mer om Valmyndighetens åtaganden här.

Bilden: Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten, som undertecknar deklarationen. Foto: Valmyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera