Håll demokratikoll!

Håll dig uppdaterad om vad som sker runt om i landet, framförallt online.

Den 5 juli kl. 10.00 visas samtalet ”Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren” som kommittén anordnar tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier, 8 sidor och Myndigheten för delaktighet. På bilden ovan syns (från vänster): Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år, Marie Hillblom, chefredaktör 8 sidor, och Magnus Lagercrantz, sektionschef på Myndigheten för delaktighet.

Andra programpunkter på demokratitemat under Almedalsveckan

”Skolan och demokratin i vår tid” den 4 juli kl. 13.00. Anordnas av Demokratibygget.

”Vad säger ungdomarna om EU:s framtid? – Klimat, demokrati och migration” den 4 juli kl. 10.00.,anordnas av EU-kommissionens representation i Sverige.

”Vad är vetenskap – egentligen?” den 5 juli kl. 09.00 anordnas av Vetenskap och Allmänhet.

“Att prata med barn om demokrati (almedalsveckan.info)” den 5 juli kl 10.00 anordnas av Story House Egmont.

”Hot och hat mot unga i civilsamhället – brott, gråzoner och att fortsätta göra sin röst hörd” den 6 juli kl. 9.00, anordnas av MUCF, Ung Media Sverige, Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten.

Övrigt

Den 17 juni publiceras en artikel om läget för demokratin i Försvarsutbildarnas tidning. I artikeln kommenterar Rosaline Marbinah och Peter Örn den demokratiska utvecklingen.

Kommittén Demokratin 100 år kommer att delta som temapartner på Bokmässan 2021 inom ramen för demokratitemat! Läs mer här.

#vimåsteprata har anordnat Demokratifrukostar hela året och dessa kan nu ses i efterhand här. Kommittén vill särskilt tipsa om sommaravslutningsfrukosten 11 juni med tema ”Tre religioner, En folkbildning” då demokratiambassadör Lena Posner-Körösi deltog.

Aktuella rapporter

Vidga det demokratiska utrymmet: Civilsamhällets förslag till åtgärder för en starkare demokrati.

Antisemitism i Sverige: En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020.

Mediebarometern 2020 om svenska befolkningens användning av olika typer av medier.

Ett år av utmaningar… Uppföljning av ideella föreningars villkor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera