Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland står upp för demokratin

Foto: Göteborgs Stad.

 

”Samtalsklimatet hårdnar – vi behöver försvara demokratiska värden och värna samtalstonen i debatten. Genom att skriva under deklarationen gör vi det tydligt att vi måste anstränga oss ytterligare”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin.

Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har skrivit under Deklaration för en stark demokrati tillsammans med kommitténs ordförande Peter Örn. Såväl staden som länsstyrelsen vill stärka sitt demokratiarbete och kommer att fördjupa sitt samarbete.

Göteborgs Stad åtar sig i och med undertecknandet av deklarationen att arrangera demokratidagar för att samla förtroendevalda och tjänstepersoner för att diskutera och problematisera den lokala demokratin. Det digitala Göteborgsförslaget där 32 100 användare röstat, lämnat förslag och idéer till Göteborgs Stad ska vidareutvecklas för att vitalisera den lokala demokratin i staden. Göteborgs Stad kommer också att fortsätta arbeta med ungdomsfullmäktige som ett sätt att öka möjligheterna för barn och ungdomar att påverka beslut som rör stadens utveckling.

Landshövding Anders Danielsson välkomnar det stärkta samarbetet med Göteborgs stad och understryker att deklarationen blir en viktig påminnelse om demokratin och dess bräcklighet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtar sig att i samverkan med Göteborgs Stad och andra aktörer, verka för att befästa de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter och samt värna rättsstatens principer. De vill stärka demokratin, bl.a. genom fördjupad samverkan inom ramen för nätverket Västsverige mot rasism. De kommer att genomföra Samling för demokrati, ett arrangemang mot nazism och politiskt våld på minnesdagen för Förintelsen den 27 januari år 2020 och 2021. Syftet är att hedra Förintelsens offer och hålla en diskussion om människovärde och demokrati vid liv. Vidare kommer de att arrangera MR-dagarna i Göteborg 2021 på temat demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet.

Deklarationen skrevs under på Göteborgs demokratidagar i slutet av oktober då förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från civilsamhället samlades. Även länsstyrelsen anordnade nyligen demokratidagar. Läs mer om deklarationen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera