Folkets hus och parker undertecknar Deklarationen för en stark demokrati

Den första februari undertecknar Folkets Hus och Parker Deklarationen för en stark demokrati. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala kultursatsningar runt om i landet.

Genom undertecknandet åtar sig Folkets Hus och Parker att stärka ungas ledarskap och mobilisering i socioekonomiskt utsatta områden och arbeta för att synliggöra det ideella engagemanget som resurs i verksamheter och föreningar. Dessutom ska organisationen ta fram modeller och metoder för ökad mångfald bland engagerade, anställda och besökare inom folkrörelsen.

Inför undertecknandet ställde kommittén Demokratin 100 år ett par frågor om demokratisatsningen till Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker:

Varför är det viktigt att underteckna Deklaration för en stark demokrati?
”Demokratin kan ses som en självklarhet, men är en skör förmån som vi behöver ta varje tillfälle att både vårda och försvara. Stormningen av Kapitolium i Washington i början av januari var en omskakande påminnelse om just detta. Att skriva under deklarationen är mot den bakgrunden ett viktigt och nödvändigt tillfälle att manifestera demokratins värde och betydelse.”

Vad kommer Folkets Hus och Parker att göra nu när demokratin fyller 100 år?
”Vårt i särklass viktigaste arbete just nu handlar om att förbereda öppning och nystart för våra mötesplatser runt omkring i landet som varit helt eller delvis nedstängda under pandemin. Utan dem haltar vardagsdemokratin betänkligt, och livsförhållandena skadas i hela landet.”

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar Folkets Hus och Parkers undertecknande och vilja att manifestera demokratins betydelse. Vi ser fram emot att följa organisationens arbete för en stärkt demokrati och mångfald inom folkrörelsen.

Läs mer om åtagandena här.

Bildtolkning: Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, undertecknar Deklarationen för en stark demokrati.

Bild från Folkets Hus och Parker

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera