Sveriges Museer undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den fjärde februari undertecknar Sveriges Museer Deklaration för en stark demokrati. Sveriges Museer är ett riksförbund som vill tillvarata och driva den svenska museisektorns gemensamma intressen.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Sveriges Museer att stärka det demokratiska samhället genom bland annat ökad museiprofessionell kunskap och förståelse för museernas samhällsnytta. Sveriges Museer åtar sig också att arbeta med specifika demokratisatsningar som har det övergripande målet att undersöka hur museerna kan ha en aktivare roll i utvecklingen av vår demokrati.

Under 2021 kommer Sveriges Museer att fortsätta med samtalsserien 100 samtal om demokrati. Samtalen har en historisk utgångspunkt och hålls utifrån objekt på museerna. Sveriges Museer kommer dessutom att titta närmare på museernas roll i vår demokrati genom att utreda museernas trovärdighet som samhällsinstitutioner. Det ingår som en del av arbetet med den nya museilagen, och då med särskilt fokus på lagens skrivning om museernas stärkande roll i samhället.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar Sveriges Museers undertecknande och satsningar på demokratiprojekt såväl inom museiprofessionen som riktat mot allmänheten!

Läs Sveriges museers åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges museer, undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bild: Sveriges museer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera