Demokratistugans turné

Demokratistugan fortsätter sin turné genom Sverige. Sedan sist har den besökt Kronoberg, Halland, Skåne, Blekinge och Jönköping.

Under invigningen i Kronoberg marscherade Växjöskolornas musikkår och Kulturskolans blåsorkester genom staden. Landshövding Maria Arnholm knöt band för demokratin tillsammans med representanter från länets kommuner, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Teman som lyftes under veckan var bl.a. jämställdhet, kris och beredskap, lokal demokrati och mångfald.

Vid invigningen av stugans besök i Halmstad deltog dansaren Kevin Vo, poeten Ronja Möller, demokratiambassadör Rosaline Marbinah och Hallands landshövding Brittis Benzler. Gymnasieelever från Sannarpsgymnasiet deltog också och fick möjlighet att ställa frågor till länets olika kommunstyrelseordföranden.

I Malmö deltog demokratiminister Amanda Lind, landshövding Anneli Hulthén och Nicholas Lunnabba från organisationen Hela Malmö vid invigningeninvigningstalen kan ses här. Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi medverkade också på plats tillsammans med landshövdingen, se inspelning här.

Marinens musikkår framträdde i samband med att Demokratistugans öppnande i Blekinge, där landshövding Ulrika Messing och kommitténs ordförande Peter Örn talade. I programmet fanns flera digitala samtal, bland annat anordnade #vimåsteprata ett samtal som demokratiambassadör Lena Posner-Körösi medverkade i.

Inför Demokratistugans besök i Jönköping skrev Peter Örn och Jönköpings landshövding Helena Jonsson debattartikeln ”Alla behövs för en starkare demokrati”. Invigningen innehöll sång och dans och samtal om demokratin i Jönköpings län. Medverkande gjorde landshövding Helena Jonsson, demokratiambassadör Lena Posner-Körösi och Funktionsrätt Jönköping. Lena Posner-Körösi medverkade även vid ett seminarium anordnat av Europadirekt där hon pratade om vikten av att värna och stärka demokratin. Vid tillfället undertecknade Jönköpings region Deklaration för en stark demokrati.

Fotograf Johan Werner Avby, Region Jönköping.

Den 17 november öppnade Demokratistugan i Kalmar där Landshövdingen Peter Sandwall och kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff var på plats. Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi medverkade dessutom digitalt. Utöver det framträdde Matilda Roth och Thomas Eidrup med musik! Se hela invigningen live här.

Foto av Demokratistugan utanför Kalmarsundsskolan i Norrliden, Kalmar.

Stugan är öppen i Kalmar veckan ut! Ta del av programmet här.

Därefter går resan vidare till Västerås där den finns på plats för besök mellan 23–27 november. Demokratiambassadör Emma Frans deltar vid invigningen den 23 november.

I slutet av månaden beger sig Demokratistugan återigen norrut för att besöka Östersund från 30 november till 4 december.

Sista stoppet år 2021 blir Stockholm, där stugan kommer att kunna besökas den 14–15 december. Här kan du läsa mer om demokratiarbetet i Stockholms län. 

Se hela Demokratistugans turnéplan här. Följ också Demokratistugans turné via kommitténs sociala medier för att få uppdateringar från programmet på respektive stopp.

 

Syntolkning: foto av ballonger på Demokratistugans fasad, bild på Lena Posner-Körösi tillsammans med Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande i Jönköping, och ett foto av Demokratistugan i Kalmar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera