Demokratin 100 år – en framtidsdag

Kommittén arrangerar hybridkonferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag den 15 mars.  I djupgående samtal och diskussioner om demokratin på lokal och global nivå kan du lära dig om betydelsen av varje individs engagemang och delaktighet. Programmet inkluderar specialframtagen musik, dans och poesi utifrån temat demokrati. Ett heldigitalt program erbjuds också, med Dramatens interaktiva Performance workshop – Öva Demokrati och en digital EXPO. Det är fritt inträde hela dagen och du kan välja att följa programmet fysiskt eller digitalt – eller både och!


Dagen inleds med två parallella frukostseminarier: Dels Civilsamhällets roll i demokratin, som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillsammans med NOD, dels Demokratifrämjande arbete – goda exempel som anordnas av Forum för levande historia. I anmälan kan du välja ett av dessa – det andra kan du sedan se i efterhand digitalt.

Scenprogrammet på Kulturhuset börjar klockan 10 med samtalet Demokratin 100 år – en kraftsamling. I samtalet medverkar kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadörerna Emma Frans, Rosaline Marbinah och Lena Posner-Körösi. Samtalet kretsar kring hur kommitténs arbete har stärkt den svenska demokratin. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, med ansvar för demokratifrågor, kommer sedan att hålla ett anförande om demokratins nuläge och visioner framåt.

Under förmiddagen sker också två seminarier om demokratins dagsläge och utmaningar:

  • Demokratins utveckling i världen, Sverige och EU med Staffan I. Lindberg (V-Dem) Ulrika Andersson (SOM-institutet) och Göran von Sydow (Sieps),
  • Människan i demokratin – ett samtal om demokratins knäckfrågor med Åsa Wikforss (Stockholms universitet) Ali Abdelzadeh (Högskolan Dalarna) och Daniel Poohl (EXPO).

Foto: Jennifer West.

Efter lunch får vi ta del av ett antal ungdomars framtidsspaningar gällande demokrati och delaktighet. I programpunkten Ungas röster – demokratins framtid medverkar Josefin Fälth (Sveriges elevkårer), Jêran Rostam (RFSL Ungdom) och Anton Öhrlund (Youth Up North) samt representanter från tankesmedjan International Youth Think Tank.

Tre eldsjälar från tre olika länsstyrelser som tagit emot kommitténs Demokratistuga under 2021 kommer även att presentera det lokala arbete det varit med och genomfört under programpunkten Demokratiarbete i praktiken – så gjorde vi.

Peter Örn, håller tillsammans med dagens moderator Parisa Amiri, ett samtal med partiföreträdare för riksdagspartierna. I samtalet Vår demokrati – den gemensamma grunden får vi veta hur våra folkvalda värnar demokratin inför valet 2022. Här möts Nooshi Dadgostar (V), Hans Dahlgren (S), Jakob Forssmed (KD), Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Märta Stenevi (MP) och Jimmie Åkesson (SD).

Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. I anmälan kan du välja fysisk eller endast digital närvaro. Anmäl dig här!

– Missa inte det här tillfället att ta del av det senaste på demokratiområdet. Vi kommer att diskutera både utmaningar och möjligheter för demokratin i Sverige, EU och internationellt, säger Peter Örn.

Det fysiska scenprogrammet avslutas kl. 15.00 – men programmet fortsätter online! 

  • 15–16 är det digital utställning på EXPO där flera myndigheter med demokratiuppdrag presenterar sitt arbete och inspirerar till nya idéer kring hur demokratin kan stärkas framåt.
  • Från 15 anordnar Dramaten dessutom en digital Performance Workshop – Öva demokrati. Anmäl dig till den här. Workshopen togs ursprungligen fram i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Denna version är en digital anpassning som utgår från kommitténs arbete och förslag för att trygga demokratin.

 

Syntolkning: Bild med texten ”Demokratin 100 år – en framtidsdag 15 mars 2022” tillsammans med kommitténs och andra medverkande aktörers loggor. Bild på Kevin Vo med texten ”Kan demokrati uttryckas i dans? Missa inte framtidsdagen om vår demokrati 15 mars 2022″. Bild på Åsa Wikforss i konturen av en rosa like-tumme med texten ” Tycker du att kunskap är viktigt i vår demokrati? Anmäl dig till konferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag den 15 mars 2022″. 

Foto på Kevin Vo: Jennifer West.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera