Växjö kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Växjö kommun har skrivit på Deklaration för en stark demokrati.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Växjö kommun att arrangera öppna och riktade dialoger kring demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Växjö kommun samlar förtroendevalda och tjänstepersoner för att diskutera och problematisera demokratin genom dialog. Utöver detta arrangerar kommunen olika aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Kommittén välkomnar Växjö kommuns undertecknande och arbete för att främja dialog kring demokratiska värderingar.

Här kan du läsa mer om åtagandena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera