Studieförbudet Vuxenskolan Västra Götaland står upp för en stark demokrati

Den 29 oktober undertecknar Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland Deklaration för en stark demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhället där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Genom att skriva under deklarationen åtar sig regionförbundet och samtliga avdelningar i Västra Götaland bland annat att bedriva folkbildningsverksamhet genom att tillhandhålla information, utbildning, mötesplatser, och andra stödinsatser åt de personer som på olika sätt åtar sig roller i det demokratiska arbetet och som normalt inte deltar i folkbildning eller föreningsverksamhet. Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland ska fokusera på verksamhet som stärker demokratin, både genom att främja möjligheter till delaktighet och till ökat ansvarstagande i det demokratiska arbetet.

Vi välkomnar Studieförbundet Vuxenskola Västra Götalands åtaganden och ser fram emot framtida demokratistärkande insatser.

Här kan du läsa om när Studieförbundet Vuxenskolan undertecknade Deklaration för en stark demokrati.

Här kan du läsa om när Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland undertecknade deklarationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera