Samråd med länsstyrelserna

Den 11 september träffade kommittén företrädare för 14 länsstyrelser för samråd. Syftet med samrådet var att informera om kommitténs uppdrag och arbetet samt att gemensamt planera hur länsstyrelserna kan delta i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. I diskussionen om hur länsstyrelserna kan medverka i samlingen betonade flera deltagare att länsstyrelserna har en roll i att sprida kunskap om demokratin t.ex. genom att arrangera demokratidagar eller strategiska demokratisamtal i länet. Andra lyfte fram att länsstyrelsen kan ha en katalyserande roll och inspirera och samverka med andra aktörer i länen. Ett nätverk har bildats och kommittén ser fram emot ett nära samarbete med flera länsstyrelser för att stärka demokratin i hela landet.

Deltagarna fick även en förhandstitt på ”demokratistugan” som vi hoppas ska kunna åka land och rike runt under jubileumsåret.

Reviderat program möte länsstyrelserna

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera