Magasin DIKKO tar ställning för en stark demokrati

Den 20 augusti undertecknade Magasin DIKKO Deklaration för en stark demokrati. Magasin DIKKO är ett nätmagasin som förmedlar ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden, tillsammans med nyheter om nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, demokrati och rasism.

Undertecknandet innebär bland annat att Magasin DIKKO under valåret 2022 åtar sig att särskilt bevaka nyheter som berör nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, demokrati och rasism.

Läs om Magasin DIKKOs åtaganden i sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera