Kommittén träffar SKL:s demokratiberedning

För att nå ut i hela landet behöver kommittén samarbeta med många olika aktörer. Kommittén träffade igår demokratiberedningen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på en kursgård utanför Stockholm och förde samtal om vårt uppdrag och möjliga samarbeten. Flera konkreta förslag diskuterades – inte minst hur unga medborgare ska kunna bli mer delaktiga i demokratin. Kanske nappar flera kommuner på kommitténs förslag att låta alla niondeklassare träffa ansvariga kommunala eller regionala politiker? Peter Örn presenterade även Deklaration för en stark demokrati och planerna på en mobil demokratistuga som håller på att ta form. Kommittén ser fram emot fortsatt samarbete med SKL.

Här kan du läsa om SKL:s demokratiberedning: https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/beredningar/demokratifragor.27157.html

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera