Föreningen för regional biblioteksverksamhet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) undertecknar Deklaration för en stark demokrati på internationella läskunnighetens dag. Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Inom ramen för deklarationen kommer föreningen att arbeta för att utveckla kompetensplattformen Digiteket som riktar sig till landets folkbibliotek. I arbetet med Digiteket kommer föreningen under 2021 fokusera på innehåll och uppbyggnad med inriktning avseende digital- och demokratisk delaktighet. FRB kommer även bidra till att stärka demokratin genom att delta som remissinstans för skolbiblioteksutredningen och pliktmaterialutredningen.

Därutöver kommer temat för föreningens höstkonferens vara Biblioteken och Demokratin.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Kommittén välkomnar undertecknandet och föreningens fortsatta arbete för en stark demokrati.

Syntolkning: Hanna Rasmussen, ordförande i Föreningen för regional biblioteksverksamhet undertecknar deklaration för en stark demokrati. I bild syns även styrelsemedlemmarna Lotta Wedérus, Helena Björnwall Åström och Elisabeth Czerhalmi.

Foto: Föreningen för regional biblioteksverksamhet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera