Civila samhället och demokratin

Den 16 december arrangerade kommittén Demokratin 100 år ett seminarium om civila samhället och demokratin. Seminariet syftade till att ge olika perspektiv på civila samhällets roll i demokratin och att belysa de möjligheter och utmaningar som civila samhället och demokratin står för idag. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Peter Örn, ordförande i kommittén höll inledande anföranden.

Därefter hölls ett panelsamtal om hur civila samhället har förändrats, dess bidrag till och i demokratin samt om vilka utmaningar och möjligheter civila samhället möter. Panelen bestod av Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders, Calle Nathanson, Folkets Hus och Parker, Madeleine Opira, A million minds och Filip Wijkström, Handelshögskola i Stockholm. Vid seminariet deltog ca 100 deltagare som representerade närmare 60 civilsamhällesorganisationer. Seminariet är en del i den seminarieserie om olika aspekter av demokratin som kommittén Demokratin 100 år arrangerar.

 

Program

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera