Regeringsuppdrag

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomförde regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen var att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom olika insatser avsåg regeringen främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft. Flertalet myndigheter fick därför demokratiuppdrag av regeringen. Här och nedan kan du läsa mer om uppdragen.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leddes av Peter Örn. I kommittén ingick även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Rapporter

Här finns kommitténs betänkande SOU 2022:28 liksom tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer