Skriv under

Vill din organisation vara med?

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag m.fl. som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är välkomna att skicka in en ansökan.

Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Vi återkommer inom kort om ert deltagande.

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Ja


Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.
Ja


Beskriv kortfattat (80–120 ord) men gärna så specifikt som möjligt vilka åtgärder och aktiviteter er organisation kommer att genomföra under perioden 2020-2021 för att stärka och utveckla demokratin i förhållande till åtagandena som beskrivs ovan. Aktörens arbete publiceras på vår hemsida.

Tryck här för att bifoga underlag.


Personuppgifter

Namn på aktör

Hemsida

Om aktören (max 200 tecken)

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postKommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Tips & Länkar

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer