Skriv under

Vill din organisation vara med?

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen samla och engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag m.fl. som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är välkomna att skicka in en ansökan.

Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Vi återkommer inom kort om ert deltagande.

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Ja


Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.
Ja


Beskriv kortfattat men gärna så specifikt som möjligt vilka åtaganden/aktiviteter er organisation kommer att genomföra under perioden 2020-2021 för att uppnå målen i deklarationen (ovan) och för att stärka och utveckla demokratin. Vi ser helst att åtagandena tar tre olika former – ett internt, ett externt och ett kommunikativt.

Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna organisationen?)

Organisationens externa åtagande (Hur ska aktören arbeta med demokrati gentemot externa målgrupper?)

Organisationens kommunikativa åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?)

Tryck här för att bifoga underlag.


Personuppgifter

Namn på aktör

Hemsida

Om aktören (max 200 tecken)

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postNär du har skrivit under kommer en handläggare kontakta dig.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Tips & Länkar

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer