Vår demokrati

Värd att värna varje dag

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar vi kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt deltagande i demokratin. Vårt mål är därför att öka såväl kunskapen och medvetenheten om demokratin som engagemanget och delaktigheten. För att klara detta behöver det offentliga Sverige och andra aktörer sluta upp och bidra till arbetet. Men vi lovar att göra vår del. Till vår hjälp har vi fyra demokratiambassadörer.

Visionen är att Vår demokrati — värd att värna varje dag ska skapa en landsomfattande demokratirörelse som sätter diskussionen om vårt styrelseskick, vår demokrati, högst. Demokrati genomsyrar hela den offentliga debatten, diskussionen hålls i en positiv och framåtblickande anda och alla individer och grupper upplever sig vara en del av det demokratiska samhället.

Målen för Vår Demokrati — värd att värna varje dag är att:
1. Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär.
2. Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid.
3. Ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.

Ambitionen är att 85 procent av befolkningen känner till att demokratin fyller 100 år samt att andelen i befolkningen med låga kunskaper om det demokratiska systemet har minskat.

Demokratisatsningen kommer att pågå fram till 1 juni 2022.

Vår satsning kommer att växa och blir större efter hand. Vill din organisation vara med? Hör av dig till kontakt@vardemokrati.se.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Tips & Länkar

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokrati.

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer