Håll demokratikoll

Håll dig uppdaterad om vad som sker runt om i landet, framförallt online.

Nu finns digital tillgång till den namninsamling för rösträtt som gjordes av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1913–1914. Digitaliseringen var ett av Riksarkivets åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati. De ca 350 000 underskrifterna från kvinnor som önskade sig rösträtt finns på följande länk.

Den digitala skolsatsningen Demokrati 100 år finns nu online. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolverket uppmärksammar jubileumsåret genom att samla information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan – Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever. Satsningen riktar sig till skolor och pedagoger. Läs och lär dig mer här.

Lansering av Forum för levande historias kampanj ”Hej lärare”. Hemsidan innehåller material om demokrati riktat till olika årskurser som lärare kan använda i undervisningen. Besök sidan här.

3 maj kl 10.00: Europaparlamentet i Sverige arrangerar digitalt seminarium om pressfrihet i EU. Frågorna som berörs är vilka som är de största hoten mot journalister och hur pressfriheten kan stärkas i medlemsländerna för att förbättra skyddet för journalister. Medverkande är Generalsekreteraren för Reportrar utan gränser, Christophe Deloire och journalisterna Veronika Munk (Ungern), Nikolay Staykov (Bulgarien) och Federica Angeli (Italien).

3 maj kl 12.00: Medieinstitutet Fojo uppmärksammar pressfrihetens dag med det digitala seminariet Pressfriheten är god i Sverige – men den fria journalistiken är allvarligt hotad. Medverkande är Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg och forskare Oscar Björkenfeldt, som presenterar resultatet av en färsk enkätstudie om journalisters utsatthet sett till hat och hot.

3 maj kl 14.00: Reportrar utan gränser delar ut sitt årliga pressfrihetspris för att hedra personer som kämpar för det fria ordet runt om i världen. Digital prisutdelning och seminarium om journalisters villkor. Vinnarna deltar via länk och kan också nås för intervjuer före seminariet.

3 maj kl 15.00: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) arrangerar digitalt seminarium på Pressfrihetens Dag.

6 maj kl 12.15-13.00: Se livepodden ”Demokratikollen” från Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Denna gång om civilsamhällets och ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett livesänt webbinarium där bland annat Rosaline Marbinah från kommittén Demokratin 100 år deltar. Övriga deltagare är MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och statsvetaren Johanna Jormfeldt. Moderator är MUCF:s utvecklingsledare Cecilia Ilhammar. Anmäl dig till samtalet här.

7 maj: Rosaline Marbinah deltar i ett Democracy talk på Fryshuset. Rubriken är ”Från politik till praktik för demokrati och jämställdhet”.

21 maj: SCB håller ett digitalt databasseminarium och presenterar valstatistik.
Tryck på länken för information samt anmälan.

Demokratistugan – ett fysisk och digitalt kunskapscenter
Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter och en viktig mötesplats för demokratin under år 2021. Stugan och dess innehåll ingår i kommittén Demokratin 100 års nationella kunskapskampanj om den svenska demokratin. Aktiviteter i anslutning till demokratistugan kommer att äga rum i hela Sverige från norr till söder i en landsomfattande turné när smittläget tillåter. Till följd av pandemin och för att öka tillgängligheten pågår ett omfattande digitaliseringsarbete för att fler ska kunna ta del av det kunskapscenter som stugan utgör. Håll dig uppdaterad om turnéplanen och Demokratistugans digitalisering på vår hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera