Riksidrottsförbundet tar ställning för en stark demokrati

Idag signerar Riksidrottsförbundet, med drygt 3,1 miljoner medlemmar, Deklaration för en stark demokrati. Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar de sig att genomföra en rad olika aktiviteter i demokratins tecken.

– Kommittén välkomnar Riksidrottsförbundets undertecknande av Deklaration för en stark demokrati. Det är viktigt att fler får möjlighet att lära sig hur en idrottsförening fungerar och vad som kan åstadkommas med gemensamma krafter. Föreningsidrotten bidrar inte bara till att barn och unga kan utöva sin idrott och få en aktiv och meningsfull fritid, utan kan även ge kunskaper och positiva förebilder i demokratiskt deltagande genom livet, säger Peter Örn, ordförande Kommittén Demokratin 100 år.

Signeringen skedde på säkert avstånd via videolänk på Riksidrottsförbundets Distriktskonferens, dit kommitténs ordförande Peter Örn hade bjudits in för att medverka.

Mellan 2020-2021 planerar man bland annat en nationell bildnings- och utbildningsinsats för förtroendevalda i specialidrottsförbund och föreningar i syfte att stärka deras kompetens att leda framtidens förening. Man planerar också att ta  fram material och metodutveckling om demokrati och demokratiska processer till stöd för föreningar.

Under ett vanligt år genomförs fler än fem miljoner träningar runt om i Sveriges alla kommuner. Riksidrottsförbundet har 19 distriktsförbund och 72 medlemsförbund (specialidrottsförbunden, SF) som tillsammans har cirka 20 000 idrottsföreningar. Med över 600 000 ledare är idrottsrörelsen även Sveriges kanske största ledarskola. Den sker dessutom för de allra flesta oavlönat och med kärleken till idrotten som drivkraft.

Läs Riksidrottsförbundets åtaganden i sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera