NOD undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Tre av tio svenskar vet inte att kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921 och 25 procent känner inte till att demokrati betyder folkstyre enligt en Novus rapport* från 2019.
Fyra av tio svenskar tycker att det viktigaste i arbetet med att stärka demokratin är att öka kunskapen om hur den fungerar.

Idag skriver NOD under ”Deklaration för en stark demokrati” och åtar sig att specifikt arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten om det demokratiska systemet.

Men demokrati är inte bara faktakunskaper utan handlar i allra högsta grad om delaktighet och därför kommer NOD även att aktivt arbeta för att fler ska delta och stå upp för demokratin, liksom bidra till ett respektfullt samtalsklimat.

“NOD är till för oss alla – alla civilsamhällets aktörer bär och ger en viktig röst för demokratin och välfärden i Sverige. Låt oss också i framtiden vara starka, engagerade och uthålliga i våra gemensamma strävanden efter samhällets utveckling och för enskildas bästa. Under denna orostid bör vi hålla ut och hålla samman. NOD Sveriges långsiktiga arbete, som vi alla här i demokratisk ordning kan bidra till, stärker vårt fredliga och demokratiska samhälle. Framgångsrika verktyg som dialog och samråd, utvecklar vi bäst tillsammans.” /Peter Örn, ordförande Kommittén Demokratin 100 år

Kommittén Demokratin 100 år planerar, samordnar och genomfören samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati i samband med demokratins 100-årsjubileum i Sverige. NOD är ett nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Läs NODs åtaganden i sin helhet här.

Vill din organisation också skriva under? Tryck här.

*NOVUS 2019, undersökning beställd av Kommittén Demokratin 100 år genomfördes perioden 25 feb-5 mars.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera