Länsstyrelsen i Kalmar län undertecknar Deklaration för en stark demokrati

I tisdags, den 12 maj, undertecknade Länsstyrelsen i Kalmar län som 14:e organisation Deklaration för en stark demokrati.

– Vi måste värna om vår demokrati för de senaste åren har den blivit ganska skör. Vi ser dagligen hot på sociala medier och en helt annan samtalston i det offentliga rummet. Vårt gemensamma arbete för att minimera smittspridningen av corona-pandemin tycker jag bådar gott för att demokratin återigen ska bli den stabila grund som kännetecknar det svenska samhället, säger Cecila Schelin Seidegård.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Länsstyrelsen att genomföra en rad aktiviteter som ska bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden. Bland annat ska Länsstyrelsen i Kalmar län:

  • Intensifiera arbetet i integrationsrådet, som är vår plattform för att främja samsyn och öka samverkan och delaktighet i länet.
  • Tillsammans med Kalmar läns museum publicera en bok om demokratins framväxt i Kalmar län, utifrån avgörande händelser i varje kommun.
  • Stå värd för Demokratistugan och i samband med det arrangera ett program om olika aspekter av demokratin.

Läs alla åtagandena här.

Vill din organisation också skriva under? Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera