Kalendariet

På gång

Det finns inga kommande evenemang.

Tidigare aktiviteter

Hur värnar vi det demokratiska samtalet i en digital tid?

Datum: 12 juni, 2019

Tid: 10.00–15.30

Plats: Spånga IP

Ett öppet och inkluderande offentligt samtal är nödvändigt för en levande demokrati. Hur ser du på det demokratiska samtalet i dag och vad behövs för att fler ska kunna göra sina röster hörda? Ett seminarium som ger plats för olika röster och perspektiv på hur vi kan förbättra samtalsklimatet, särskilt på digitala plattformar. Kom och…

Fokus demokrati – så säkrar vi 100 år till

Datum: 13 maj, 2019

Plats: Kulturhuset Stadsteatern

Vår demokrati berör alla. Många tar den för given, men samtidigt finns det krafter som ifrågasätter den. Vilka utmaningar möter demokratin i Sverige? Vad kan svenska folket om demokrati? Och hur kan den stärkas och utvecklas i framtiden? Dessa frågor stod i fokus på kommitténs seminarium den 13 maj 2019. På forumet belystes demokratin ur…

Ingen fest utan smolk i bägaren. Blev rösträtten verkligen allmän och lika för 100 år sedan? Vad är det vi firar egentligen och borde vi ha väntat till år 2089? Hör komikerna Emma Knyckare, Sandra Ilar och Josefin Johansson roasta rösträtten och Josefin Rönnbäck ihop med ekonomhistorikern Fia Sundevall från Stockholms Universitet berätta mer om…

Den 25 april 2019 arrangerade kommittén ett samråd med de nationella minoriteterna för att informera om kommitténs uppdrag och tidsplan, och för att lyssna in hur de nationella minoriteterna kan medverka i samlingen och lyfta demokrati i sina organisationer och i sin verksamhet. Här finner du programmet:

Våra röster räknas. Inför EU-valet

Datum: 25 mars, 2019

Plats: Europahuset

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Hur skiljer sig den här valrörelsen från tidigare valrörelser? Vilka krafter är det som utmanar värderingar, principer och rättigheter i EU som vi länge har tagit för givna? Välkommen att följa seminariet som arrangeras av Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati och Europaparlamentets…

Den 7 mars 2019 bjöd Peter Ord, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, in arbetsmarknadens parter till ett samråd som framförallt handlade om att diskutera arbetsmarknadens parters medverkan i en nationell samling för en stark demokrati. Bilagt dagordning för mötet.

Kommittén Demokratin 100 år håller samråd med civila samhället

Startdatum: 24 januari, 2019

Slutdatum: 25 januari, 2019

Den 24 och 25 januari 2019 arrangerade kommittén Demokratin 100 år samråd med representanter för drygt 40 civilsamhällesorganisationer för att informera om kommitténs arbete och diskutera civilsamhällets roll i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Bilagt dagordning för mötet.    

Kommittén Demokratin 100 år höll den 11 december 2018 ett nätverksmöte med myndigheter. Mötet syftade dels till att fördjupa diskussionen kring aktiviteter med anledning av att demokratin fyller 100 år, dels till att utbyta erfarenheter och knyta kontakter för att möjliggöra ett brett och effektivt samarbete. Bilagt dagordning och lista över inbjudna myndigheter.

Tipsa oss!

Planerar du ett event eller vet du ett som vi borde vara med på? Hör av dig till oss i sekretariatet: kontakt@vardemokrati.se.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev berättar vi om kommitténs arbete och vad som händer i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Nyhetsbrevet kommer även att innehålla gästkrönikörer samt tips och nyheter om demokratin. Fyll i dina uppgifter om du vill prenumerera.