Kalendariet

På gång

Det finns inga kommande evenemang.

Tidigare aktiviteter

Myndighetsmöte 22 oktober

Datum: 22 oktober, 2019

Plats: Stockholm

22 oktober bjuder kommittén Demokratin 100 år in ett trettiotal myndigheter för att informera om arbetet hittills samt fortsätta dialogen om framtida samarbeten. Vid mötet kommer även Kulturdepartementets statssekreterare Helene Öberg att delta för att redogöra för regeringens arbete inom demokratipolitiken samt ambitionerna med uppmärksammandet av demokratin 100 år.

Demokratiambassadör Emma Frans på Bokmässan

Datum: 26 september, 2019

Tid: 15.00-15.45

Plats: Bokmässan i Göteborg

Demokratiambassadör Emma Frans medverkar i flera seminarier på Bokmässan i Göteborg i år. Bland annat i seminariet MIK – så enkelt är det.  Läs mer här: https://bokmassan.se/programs/mik-sa-enkelt-ar-det/    

Seminarium på Bokmässan: Kraftsamling för MIK

Datum: 26 september, 2019

Tid: 13.00- 13.45

Plats: Svenska Mässan Göteborg

Demokratiambassadör Rosaline Marbinah inledningstalar på seminariet Kraftsamling för MIK. Läs mer här: https://bokmassan.se/programs/kraftsamling-for-mik/

Seminarium Bokmässan: Unga kvinnor och motstånd i politiken

Datum: 26 september, 2019

Tid: 15.00 - 15.45

Plats: Svenska mässan, Göteborg

Unga kvinnor möter ofta motstånd inom politiken och har svårt att komma fram. Studier visar också att de är särskilt utsatta för hot och hat från samhället. Om detta samtalar Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Susanne Rappmann, biskop för Göteborgs stift och Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten. Läs mer…

Youth 2020 arrangerar ett toppmöte där 200 ungdomar få möjlighet att arbeta tillsammans med 50 inbjudna makthavare och experter för att gemensamt utveckla idéer för att stärka ungas inflytande och delaktighet i demokratin. Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, deltar på mötet.

Den 11 september bjuder kommittén Demokratin 100 år in landets alla länsstyrelser till samråd. Mötet syftar till att informera om kommitténs uppdrag och arbetet hittills samt att gemensamt planera hur länsstyrelserna kan delta i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Demokrati i fokus under heldag i Örebro

Datum: 4 september, 2019

Plats: Örebro

Den 4 september besöker kommitténs ordförande Peter Örn Örebro för att tala om hur demokratin kan stärkas och informera om kommitténs arbete. Han kommer att träffa gymnasieungdomar, företrädare för civilsamhället, nyckelpersoner i offentlig sektor och landshövdingen. Dessutom kommer han att föra samtal med länets ledande politiker samt med länsstyrelsens medarbetare. Kommittén är inbjuden av landshövding…

Ung i demokratin: ett forum för unga demokrater

Datum: 13 juni, 2019

Tid: 16.00–17.00

Plats: Spånga IP

Vår demokrati berör alla, men många tar den för given. Hur kan du som ung påverka? Hur mår Sveriges demokrati? Och vad vill du förändra? Tyck om demokratin. Vi lyssnar. Ett forum där du som ung får vända och vrida på demokratin och prata om vilka möjligheter och utmaningar du ser för demokratin i Sverige…

Hur värnar vi det demokratiska samtalet i en digital tid?

Datum: 12 juni, 2019

Tid: 10.00–15.30

Plats: Spånga IP

Ett öppet och inkluderande offentligt samtal är nödvändigt för en levande demokrati. Hur ser du på det demokratiska samtalet i dag och vad behövs för att fler ska kunna göra sina röster hörda? Ett seminarium som ger plats för olika röster och perspektiv på hur vi kan förbättra samtalsklimatet, särskilt på digitala plattformar. Kom och…

Fokus demokrati – så säkrar vi 100 år till

Datum: 13 maj, 2019

Plats: Kulturhuset Stadsteatern

Vår demokrati berör alla. Många tar den för given, men samtidigt finns det krafter som ifrågasätter den. Vilka utmaningar möter demokratin i Sverige? Vad kan svenska folket om demokrati? Och hur kan den stärkas och utvecklas i framtiden? Dessa frågor stod i fokus på kommitténs seminarium den 13 maj 2019. På forumet belystes demokratin ur…

Tipsa oss!

Planerar du ett event eller vet du ett som vi borde vara med på? Hör av dig till oss i sekretariatet: kontakt@vardemokrati.se.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev berättar vi om kommitténs arbete och vad som händer i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Nyhetsbrevet kommer även att innehålla gästkrönikörer samt tips och nyheter om demokratin. Fyll i dina uppgifter om du vill prenumerera.