Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län skriver under Deklaration för en stark demokrati

Den 31 oktober skrev Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län under Deklaration för en stark demokrati tillsammans med kommitténs ordförande Peter Örn. Såväl staden som länsstyrelsen vill stärka sitt demokratiarbete och kommer att fördjupa sitt samarbete.

”Samtalsklimatet hårdnar – vi behöver försvara demokratiska värden och värna samtalstonen i debatten. Genom att skriva under deklarationen gör vi det tydligt att vi måste anstränga oss ytterligare”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin.

Vid samtalet, när deklarationen skrevs under, underströk hon särskilt att Deklarationen är en viktig markering att staden och länsstyrelsen kommer att arbeta tillsammans för att stärka demokrati. Landshövding Anders Danielsson välkomnar det stärkta samarbetet och understryker dessutom att deklarationen blir en viktig påminnelse om demokratin och dess bräcklighet.

Deklarationen skrevs under på Göteborgs demokratidagar som samlar förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från civilsamhället. Även länsstyrelsen anordnade nyligen demokratidagar.

Foto: Göteborgs Stad. Läs mer om deklarationen på https://vardemokrati.se/deklaration/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera