facebook youtube linkedin instagram 
omslag nyhbrev

Tack för den här tiden!

Kommittén Demokratin 100 år avslutas
Under åren 2018-2021 har kommittén Demokratin 100 år arbetat med att skapa en samling för en stark demokrati i Sverige.

Tillsammans med de 310 aktörer från bland andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner, regioner, företag, länsstyrelser, fackförbund, media och skolväsende som skrivit under Deklaration för en stark demokrati, har ett myller av demokratiaktiviteter genomförts i Sverige. Aktörerna har en bredd och en geografisk spridning som gör att demokratiarbetet nått ut från norr till söder.

Med Demokratistugan har ytterligare engagemang väckts. Stugan har turnerat i Sverige och besökt 16 län och 20 olika platser.
Kommittén har också genomfört en mängd olika evenemang och samtal om demokrati.

Du läser just nu kommittén Demokratin 100 års sista nyhetsbrev. Det är med stor glädje kommittén ser tillbaka på alla samarbeten, diskussioner, föredrag och den omfattande programverksamhet som skapats i samband med Sveriges demokratijubileum.

I kommitténs betänkande lämnas nu förslag på sätt att fortsatt stärka demokratin i Sverige.

Läs en kort sammanfattning av resultatet av arbetet i dagens nyhetsbrev. Här finns även debattartikeln av ordförande Peter Örn och huvudsekreterare Helena Onn om hur viktigt det är att arbeta långsiktigt för demokratin. Missa inte att ta del av det avslutande bildspel kommittén sammanställt med ett antal av alla resultat som uppnåtts av kommittén och landets alla demokratisatsande aktörer. Tack för det!

Varma hälsningar med önskan om fortsatt engagemang för vår demokrati önskar kommittén Demokratin 100 år!Bild: Omslag från kommittén Demokratin 100 års betänkande SOU 2022:28 av Linnea Blixt. En person håller en flagga bakom ryggen, i vänstra hörnet kommitténs logotyp. På bilden finns texten: Tack för oss! Fortsätt att arbeta för vår demokrati - den är värd att värna varje dag.

Demokratikunskaper och engagemang har stärkts i Sverige

Den 1 juni 2022 överlämnades kommitténs betänkande till regeringen och därmed avslutades kommitténs verksamhet. Under kommitténs verksamhetstid har mängder av initiativ och aktiviteter genomförts för att stärka demokratin. Det har gett resultat. Nu behöver arbetet fortsätta med fokus på långsiktighet. Andelen medborgare som känner till att kvinnor fick rösträtt 1921, har  sedan år 2019 ökat från 69 till 82 procent …

Read more
Demokratikunskaper och engagemang har stärkts i Sverige

Debatt 1 juni 2022: Demokrati får man inte utan ansträngning

Idag publicerades kommittén Demokratin 100 års sista debattartikel. För dig som vill läsa den direkt i Dagens Samhälle - titta här. Debattartikel 2022-06-01 Demokrati får man inte utan ansträngning Kommittén Demokratin 100 år, som i dagarna avslutar sitt uppdrag, vill se en långsiktig satsning på demokratin. När vi nu summerar vårt arbete kan vi konstatera att de demokratistärkande ansträngningar …

Read more
Debatt 1 juni 2022: Demokrati får man inte utan ansträngning

Pressmeddelande: Kulturministern tar emot slutbetänkande från kommittén Demokratin 100 år

Pressmeddelande från Kulturdepartementet Kulturministern tar emot slutbetänkande från Kommittén Demokratin 100 år Publicerad 01 juni 2022 Kulturminister Jeanette Gustafsdotter tar emot slutbetänkandet från Kommittén Demokratin 100 år, samma dag som hon inviger Järvaveckan, onsdag 1 juni. Kommittén har arbetat i fyra år med att stärka demokratiarbetet i hela Sverige. – Demokratin är på reträtt i många delar av världen. För att den …

Read more
Pressmeddelande: Kulturministern tar emot slutbetänkande från kommittén Demokratin 100 år

Tack alla demokratiaktörer!

Den 1 juni 2022 lämnade kommittén Demokratin 100 år över sitt betänkande till regeringen. I betänkandet finns både en beskrivning av det arbete som genomförts de gångna åren utifrån uppdraget att stärka, värna och främja demokratin i Sverige, samt ett antal förslag som kan ligga till grund för ett konstruktivt demokratiarbete framåt. I den här korta filmen får du ta …

Read more
Tack alla demokratiaktörer!
Email Marketing Powered by MailPoet