facebook youtube linkedin instagram 
EU och demokrati (header)

Hur påverkar EU den svenska demokratin?

Sedan Sverige blev medlem av den Europeiska unionen (EU) år 1995 har EU:s inflytande över svensk politik successivt ökat. Trots det är valdeltagandet till Europaparlamentet i Sverige betydligt lägre än i nationella val. I det här nyhetsbrevet söker vi svar på frågorna - hur fungerar demokratin inom EU och vilka utmaningar står demokratin i EU inför?

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, besvarar frågor om EU och demokrati. Bonekamp är en av många som uttrycker oro för den auktoritära utveckling som pågår i vissa medlemsländer.

Polen är ett exempel på ett land som gått från att vara en demokrati till att klassas som ett auktoritärt styrt land. Regeringspartiet i Polen, Lag och rättvisa, styr både rättsväsendet och medierna, något som står i strid med EU:s principer för en fungerande rättsstat. Författaren Peter Johnsson beskriver i texten ”Polen: ett odemokratiskt land i Europas mitt” hur avvecklingen av demokratin har gått till.

I texten ”Demokratin i EU – nödvändig, sammansatt och ömtålig” beskriver journalisten och författaren Annika Ström Melin EU:s demokratiska system samt reflekterar över hur synen på demokratin är en grundläggande förutsättning för samarbetet samtidigt som det länge ansetts vara en nationell angelägenhet.

Slutligen publicerar vi en intervju med docent Magnus Blomgren, från tidigare i år. Magnus Blomgren förklarar varför han tror att EU-politik inte debatteras och bevakas lika mycket som nationell politik. Du får även tips vilka EU-institutioner du borde ha koll på!

Inspirerande läsning önskar kommittén Demokratin 100 år!

Bild: kommittén Demokratin 100 år.
Syntolkning: Bild med texten ”EU och demokrati” med stjärnor runt, mot en blå bakgrund. På bilden finns också kommitténs logga.

Så jobbar Europaparlamentet med demokrati

Europaparlamentet är starkt engagerat i arbetet med att främja hållbara demokratier i världen. Samtidigt utgör några av medlemsländernas bristande respekt för EU:s rättsstatsprincip en stor utmaning för EU-samarbetet.

Kommittén Demokratin 100 år ställde några frågor till Markus Bonekamp, vid Europaparlamentets Sverigekontor, om bland annat Europaparlamentets demokratifrämjande roll och arbetet mot auktoritära strömningar.

Read more
PORTRAIT - BONEKAMP Markus

Polen - ett odemokratiskt land i Europas mitt

Peter Johnsson har bevakat Polen under fyra decennier och ser allvarligt på det politiska läget i landet. Polens oberoende domare är avsatta och domstolsväsendet är styrt av den politiska makten. Likaså public service-medierna som fungerar som propagandamaskiner åt partiet Lag och rättvisa.

I den här artikeln analyserar Peter Johnsson den avveckling av demokratin som skett i Polen sedan år 2015, men lyfter också den viktiga frågan om EU:s roll och vad vi i Sverige kan lära för att skydda vår demokrati.

Read more
Peter Johnsson

Demokratin i EU - nödvändig, sammansatt och ömtålig

Annika Ström Melin är författare och journalist och har under lång tid skrivit om utvecklingen i EU. Hon beskriver hur samarbetet inom EU har vuxit fram och intensifierats samt hur den auktoritära utvecklingen i vissa EU-länder har lett till ett slags existentiell kris för unionen.

Följande text har hon skrivit till den första delen i kommitténs antologi ”100 år till”, Demokratinoch grundbulten.

Read more
Annika Ström Melin foto

EU har svårt att hantera brott mot demokratin

Det svenska politiska systemet och vår demokrati förändrades fundamentalt i och med inträdet i EU. Samtidigt engagerar sig få svenskar i Europaparlamentets arbete. Hur kommer det sig? Vi sökte svar hos Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Read more
rsz_blomgren_magnus_7263_140113_mpn

Håll demokratikoll

Håll dig uppdaterad på demokratiarbetet som pågår runt om i landet, fysiskt och digitalt!

Under oktober har demokratirelaterade samtal, seminarier, radioprogram och teaterföreställningar släppts – läs mer om dessa demokratiaktiviteter här:

Read more
ny bild

Demokratistugans turné

Demokratistugan fortsätter sin turné genom Sverige. Sedan sist har den besökt Kronoberg, Halland, Skåne, Blekinge och Jönköping. Programmet har innehållit många olika inslag: från samtal och seminarier till dans, poesi och framträdande av Marinens musikkår.

Read more
fb3d4684b82141514b74054f69cc646c
Email Marketing Powered by MailPoet