facebook youtube linkedin instagram 
header konferens

Hur kan demokratin värnas framöver?

Demokratin 100 år – en framtidsdag går av stapeln den 15 mars på plats på Kulturhuset Stadsteatern och digitalt! Kommittén Demokratin 100 år bjuder in till en heldag om vikten av att värna demokratin nu och i framtiden. I en tid då demokrati och fred utmanas känns det extra viktigt att kunna erbjuda denna konferens.

Under dagen får du ta del av ungas röster om demokratins framtid, hur demokratiarbete kan se ut i praktiken, spännande diskussioner om demokratins knäckfrågor och inte minst ett samtal mellan partiföreträdare om hur politiken kan främja demokratin och vilka demokratifrågor som kommer att vara viktiga inför valet 2022. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om innehållet i demokratikonferensen!

Missa inte antologin 100 år till, som släpps i sin helhet inför konferensen. Antologin består av fyra delar där olika skribenter utvecklar sina tankar kring skilda delar av vår demokrati. Vad krävs för att demokratin ska stå stark i 100 år till?

I det här nyhetsbrevet kan du läsa prologerna i två av antologidelarna: Demokratin och delaktigheten och Demokratin och friheten, skrivna av demokratiambassadörerna Rosaline Marbinah respektive Lena Posner-Körösi.

Inspirerande läsning önskar kommittén Demokratin 100 år!

Bild: kommittén Demokratin 100 år.
Syntolkning: Bild med texten Demokratin 100 år - en framtidsdag 15 mars 2022 tillsammans med kommitténs och andra medverkande aktörers loggor.

Demokratin 100 år - en framtidsdag

Kommittén arrangerar hybridkonferensen Demokratin 100 år – en framtidsdag den 15 mars. Under dagen kan du ta del av nysläppt statistik om demokratins tillstånd i världen. I djupgående samtal och diskussioner om demokratin på lokal och global nivå kan du lära dig om betydelsen av varje individs engagemang och delaktighet.

Programmet inkluderar specialframtagen musik, dans och poesi utifrån temat demokrati. Ett heldigitalt program erbjuds också, med Dramatens interaktiva Performance workshop - Öva Demokrati och en digital utställningsyta - EXPO.

Read more
Bild1

Allas delaktighet för allas lika värde

Demokratin och delaktigheten är tredje delen av kommitténs antologi 100 år till. I denna del medverkar bland andra Jêran Rostam och Ali Abdelzadeh som också är med i programmet för framtidsdagen den 15 mars.

Här kan du läsa demokratiambassadör Rosaline Marbinahs prolog om vikten av delaktighet och ett starkt civilsamhälle för demokratins utveckling. I slutet av texten kan du klicka dig vidare och läsa Demokratin och delaktigheten i sin helhet.

Read more
RM_1-scaled

Vår demokrati behöver alla röster

Demokratin och friheten är fjärde och sista delen av kommitténs antologi 100 år till. I denna del skriver bland andra Domino Kai och Daniel Poohl – som båda medverkar i programmet under kommitténs framtidsdag den 15 mars.

I sin prolog beskriver demokratiambassadör Lena Posner-Körösi vikten av att skydda minoriteter i demokratin. Om du vill ta del av hela Demokratin och friheten kan du klicka på länken i slutet av artikeln.

Read more
LPK_1-scaled
Email Marketing Powered by MailPoet