facebook youtube linkedin instagram 
Opinion och demokrati bild FB o header

Vilken roll spelar opinion i vår demokrati?

Opinion – eller folkets åsikter – tar vi del av i väljarundersökningar, vid demonstrationer och i sociala medier, men vilket inflytande har opinion på vår demokrati? Det här nyhetsbrevet handlar om opinionens påverkan på våra politiker och på den politik som förs, samt om hur opinion kan användas av främmande makt för att undergräva vår demokrati.

Hur påverkar väljaropinionen de politiska partierna? är en av de frågor vi har ställt till Cecilia Garme, politisk journalist. Hon beskriver hur dåliga opinionssiffror kan avsätta partiledare och vilka aktuella samhällsfrågor som påverkats av opinionen.

Anders Sundell har forskat på hur demokratier svarar upp mot opinionen. I sin text Opinion, representation och demokrati – stämmer väljarnas åsikter överens med de beslut som fattas? beskriver han vilka väljares åsikter som faktiskt får genomslag. Vad vet politikerna egentligen om vad väljarna tycker i politiska sakfrågor?

Vi har även intervjuat Carl Heath, som var särskild utredare i en utredning om det demokratiska samtalet (2018–2020). Han förklarar hur desinformationskampanjer används som medel för att skapa splittring i Sverige – och vad du kan göra för att skydda dig under valåret 2022.

Som vanligt kan du uppdatera dig på vad kommittén gjort sedan sist, och vad som är aktuellt på demokratiområdet, i artikeln Håll demokratikoll. Nyhetsbrevet innehåller dessutom ett bonus-reportage om kommitténs Framtidskonferens den 15 mars!

Inspirerande läsning önskar kommittén Demokratin 100 år!Bild: kommittén Demokratin 100 år.
Syntolkning: Bild på staplar som redovisar statistik. Fyra av staplarna har samma färg som bakgrunden, den femte är orange med texten "Nyhetsbrev".

Hur påverkar väljaropinionen de politiska partierna?

Inom politiken är opinionsmätningar en viktig indikator på hur det går för partierna. Vad det skrivs om i media kan också spegla vilka frågor som många anser är viktiga.

Kommittén har frågat Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist, om politikers reaktioner på den allmänna opinionen. Hon menar att det är viktigt för demokratin att politiker och politiska partier är responsiva för opinionen – men inte anpassar sig alltför mycket.

Read more
Garme

Opinion, representation och demokrati – stämmer väljarnas åsikter överens med de beslut som fattas?

Anders Sundell är forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bland annat fördjupat sig i hur demokratier förhåller sig till opinionen. I den här texten beskriver han hur följsam politiken är till väljarnas åsikter över tid – vilka väljares opinion är det egentligen som får genomslag i beslutande församlingar och varför?

Read more
AndersSundell

Desinformationsspridning från främmande makt – om försöken att påverka opinionen inför valet 2022

Under valår spelar opinionen en viktig roll som underlag för politisk debatt och diskussion. Genomslag i opinionen kan få effekter på vårt offentliga samtal – och i längden påverka samhället.

Vi har bett Carl Heath att förklara hur opinion används av främmande makt som vill skapa instabilitet i Sverige och hur vi kan skydda oss.

Read more
Carl Heath RK Pressbild

Håll demokratikoll

Det har blivit 2022, demokratins jubileumsår är förbi och kommitténs Deklaration för en stark demokrati har undertecknats av de sista aktörerna men det finns fortfarande anledning att hålla demokratikoll!

Read more
Demokratiborgarmärke collage

Årets demokratikonferens!

Demokratin 100 år - en framtidsdag är konferensen du inte får missa i år!

Read more
Konferensen
Email Marketing Powered by MailPoet