facebook youtube linkedin 
Demonstrationsfrihet-BILD-ny
logo2

DEMONSTRATIONSFRIHET OCH DEMOKRATI

Hur kan människor göra sina röster hörda i demokratin när demonstrationsfriheten ställs mot risken för hälsa och liv genom coronapandemin?

I det här nyhetsbrevet tar vi upp just demonstrationsfriheten. Kan den digitala demonstrationen mäta sig med den fysiska eller behöver de varandra för att få genomslag? Vi har pratat med professor Kjell Östberg, som tittat på demonstrationer i ett historiskt perspektiv, docent Lisen Selander som forskar på nätaktivism och Aysha Jones, som tagit initiativ till en av de digitala demonstrationer som fått störst genomslag under pandemin. Manne Heimer, kansliråd på Justitiedepartementet, diskuterar också hur begränsningar i allmänna sammankomster motiveras och kan hanteras.

Kommittén Demokratin 100 år fortsätter arbetet med att samla och inspirera aktörer i hela Sverige inför jubileumsåret 2021. Vi är mycket stolta och glada över att så många hittar till Deklaration för en stark demokrati och gör åtaganden för att stärka och främja vår demokrati. Några exempel på detta lyfter vi i detta brev. Titta gärna in på vår hemsida för mer information om vilka som skriver på och vad de åtar sig.

Kommittén har också organiserat inspirationsmöten under namnet "Kamp och Kalas," tillsammans med Riksdagens Demokratijubileum och Demokrati100. Intresserade aktörer har där kunnat mötas digitalt och inspireras inför 2021. Vill du ta del av innehållet i efterhand - läs nyheten och klicka dig vidare!

Trevlig läsning!

Även demonstrationer utan resultat behövs

Att demonstrationer är helt avgörande för en levande demokrati, och att en levande demokrati behöver demonstrationer är ett faktum. Och detta gäller även om långtifrån alla demonstrationer får konkreta effekter på det politiska beslutsfattandet, menar Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns Högskola - Även om inte alla demonstrationer leder till konkreta resultat, så är det viktigt att människor mobiliserar …

Read more
Även demonstrationer utan resultat behövs

"Det finns en relation mellan det digitala och det fysiska som är väldigt påtaglig"

Coronapandemin har påverkat alla delar av människors vardag sedan den bröt ut i början av året. Inte minst har antalet människor som kan träffas samtidigt begränsats kraftigt. I Sverige har en gräns på femtio personer satts för sammankomster och det har påverkat många publikintensiva branscher, liksom möjligheten att utöva grundläggande fri- och rättigheter som till exempel demonstrationsfriheten. Våren 2020 tog …

Read more
"Det finns en relation mellan det digitala och det fysiska som är väldigt påtaglig"

Rätten att demonstrera är inte given

Demonstrationsfriheten i Sverige har blivit inskränkt på grund av covid-19. Men det betyder inte att demonstrationer inte kunnat genomföras. I somras tog influencern och aktivisten Aysha Jones initiativ till en digital demonstration till stöd för Black Lives Matter-rörelsen i USA. Demonstrationen fick stort genomslag med över 70 000 incheckningar och nådde över 1,3 miljoner inom loppet av några dagar.  Vi …

Read more
Rätten att demonstrera är inte given

Demonstrationsfrihet i tider av begränsad frihet

Att kunna mötas och tillsammans höja rösten för att förändra något, är en grundläggande fri- och rättighet som kommer till uttryck i den grundlagsfästa demonstrationsfriheten. Vi har sett hur covid-19 föranlett kraftiga begränsningar av bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Det har inneburit en inskränkning av demonstrationsfriheten den senaste tiden. Manne Heimer är kansliråd på …

Read more
Demonstrationsfrihet i tider av begränsad frihet

Kamp och Kalas - inspiration inför demokratijubileet 2021

Under oktober har kommittén Demokratin 100 år, Riksdagens Demokratijubileum och Demokrati100, organiserat tre stora inspirationsmöten för aktörer som arbetar inför och under 2021 med att hålla demokratins fana högt. Runt om i landet pågår förberedelser för utställningar, seminarier, webbinarier, temadagar eller andra satsningar för att uppmärksamma demokratin. Deltagare från hela landet kunde därmed mötas och inspireras av Riksdagens talmän, kommittén …

Read more
Kamp och Kalas - inspiration inför demokratijubileet 2021

Dags att deklarera!

Vill din organisation bidra till att stärka demokratin? Hittills har fler än 60 aktörer skrivit under Deklaration för en stark demokrati och definierat sina åtaganden, men fler kan vi bli som står upp för demokratin! Skriv under, tipsa andra och sprid ordet - tillsammans stärker och värnar vi vår demokrati!
Se filmen med våra ambassadörer genom att klicka på youtubelänken nedan.

Här hittar du mer information om Deklaration för en stark demokrati.

youtube 

Alla är med i Örebro - ett inspirerande exempel

Unik signering av Deklaration för en stark demokrati i Örebro Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med merparten av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Många region- och kommunpolitiker samlades fysiskt och corona-säkert i Örebro för en dag i demokratins tecken. Deklarationen syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av …

Read more
Alla är med i Örebro - ett inspirerande exempel

Historisk demokratisatsning i Värmland

Den 23 oktober skapade Värmland historia med Deklaration för en stark demokrati. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning med utgångspunkt i att:   Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med …

Read more
Historisk demokratisatsning i Värmland

Ett undertecknande för skolans ovärderliga roll i demokratin

Det demokratiska arbetet börjar i förskolan, vilket många gånger är den nya generationens första möte med demokratin, och fortsätter genom skolan och vidare till akademin. Skolan har en ovärderlig roll i att både främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Skolans demokratiska uppdrag utgår från Skollagen som fastställer att utbildning inom skolväsendet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna …

Read more
Ett undertecknande för skolans ovärderliga roll i demokratin

Motverka hot och hat i samhällsdebatten

Brottsoffermyndigheten genomför just nu en kampanj för webbplatsen tystnainte.se. Utsätts personer i ditt län, din region eller din organisation för hot, hat, våld eller trakasserier när de deltar i samhällsdebatten eller bara utför sitt arbete? Var med och sprid information om webbplatsen tystnainte.se som är en pågående kampanj till stöd för människor och organisationer som behöver mer information om vad …

Read more
Motverka hot och hat i samhällsdebatten