facebook youtube linkedin instagram 
bild

Offentlighetsprincipens betydelse för demokratin

Över fyra miljoner svenskar har nu fått en dos vaccin mot covid-19, och med tillförsikt fortsätter vaccineringen i Sverige. Samtidigt pågår diskussioner om pandemins negativa konsekvenser på samhället och demokratin på sikt. Den 12 maj publicerade kommittén Demokratin 100 år en artikel i UNT om hur pandemin ”stresstestat” demokratin, och hur smittbekämpningen har försatt våra demokratiska rättigheter på undantag.

I detta nyhetsbrev har kommittén fokuserat på att belysa offentlighetsprincipen – en av Sveriges demokratiska grundprinciper – vars funktion är att säkerställa allmänhetens insyn i myndigheternas arbete. I nyhetsbrevet förklarar journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke varför en välfungerande offentlighetsprincip är viktig i ett demokratiskt samhälle. Dessutom intervjuas kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist som har utsetts att utreda mediernas förutsättningar att granska hanteringen av pandemin.

Läs även om kommitténs turnerande kunskapscenter Demokratistugan vars första stopp är i Västerbottens län den 15-21 augusti. Demokratistugans innehåll finns även i digital version och invigdes under Dalarnas demokrativecka i början på månaden.

Inspirerande läsning – och glad sommar – önskar kommittén Demokratin 100 år!

Därför är offentlighetsprincipen viktig för demokratin

Offentlighetsprincipen infördes i Sverige redan år 1766. Drygt 255 år senare är den fortfarande av central betydelse för att upprätthålla medborgarnas tilltro till staten, säger Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert, som svarat på kommittén Demokratin 100 års frågor om offentlighetsprincipens roll i vår demokrati.

Read more
Därför är offentlighetsprincipen viktig för demokratin

Så ska offentlighetsprincipen utredas

I april 2021 tillsattes en särskild utredare, kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist, att undersöka mediernas förutsättningar att granska hanteringen av pandemin. Uppdraget innebär också i vilken mån regler om sekretess på ett oproportionerligt sätt har begränsat möjligheterna till granskning av det allmännas hantering av pandemin. Kommittén Demokratin 100 år ställde några frågor Peder Liljeqvist om utredningen. Offentlighetsprincipen funktion i kölvattnet av pandemin …

Read more
Så ska offentlighetsprincipen utredas

Snart är demokratistugan framme i ett län nära dig!

Vill du lära dig mer om svensk demokrati och diskutera lokala demokratiutmaningar? Då ska du besöka det mobila kunskapscentret Demokratistugan! Stugan ingår i kommittén Demokratin 100 års nationella kunskapskampanj om den svenska demokratin. Demokratistugan är ett fysiskt och digitalt kunskapscenter om demokrati som ska turnera runt i landet under 2021 – det år då vi i Sverige firar 100 år …

Read more
Snart är demokratistugan framme i ett län nära dig!

Håll demokratikoll!

Håll dig uppdaterad om vad som sker runt om i landet, framförallt online. Den 5 juli kl. 10.00 visas samtalet ”Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren” som kommittén anordnar tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier, 8 sidor och Myndigheten för delaktighet. På bilden ovan syns (från vänster): Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år, Marie Hillblom, chefredaktör 8 sidor, och …

Read more
Håll demokratikoll!
Email Marketing Powered by MailPoet