logo2
facebook youtube linkedin 

RÖSTRÄTT OCH DEMOKRATI

Som medborgare i en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter. En central rättighet är rösträtten, som ger oss möjlighet att påverka hur landet styrs och som skapar delaktighet och förutsättningar att leva det liv vi önskar.

I Sverige har demokratiarbetet gått stadigt framåt sedan kvinnorna fick rösträtt för 100 år sedan, men det är fortfarande inte självklart för alla människor runt om i världen att kunna rösta. Rösträtten inskränks på otaliga sätt och antalet demokratier i världen är på tillbakagång sedan flera år.

Nu är det halvtid till nästa allmänna val i Sverige och hög tid att ta en titt på just rösträtten.

I det här nyhetsbrevet möter du olika perspektiv på rösträtt och den fortsatta kampen för att engagera medborgarna att göra sina röster hörda. Bland annat kan du djupdyka i rösträttshistoria tillsammans med Fia Sundevall, forskare och projektledare för "Allmän rösträtt", eller fundera över covid-19 pandemins påverkan på valprocesser i världen tillsammans med Stina Larserud på Folke Bernadotteakademin.
Vi pratar tillgänglighet med Karolina Celinska på DHR, och engagemang bland samiska ungdomar med Anja Fjellgren Walkeapää från Sametingets ungdomsråd. Och så ställer vi förstås frågan till Valmyndighetens Anna Nyqvist - hur arbetar de inför valet 2022 och vad händer egentligen mellan valen?

För kommittén Demokratin 100 år fortsätter arbetet inför demokratins 100-årsjubileum 2021. Allt fler skriver under Deklaration för en stark demokrati och åtar sig därmed att arbeta för demokratin på sätt som fungerar i den egna organisationen. Är du nyfiken på de som skrivit på - titta gärna in på https://vardemokrati.se/deklaration/ataganden/

Trevlig läsning!
--------------------

Vilka får vara med? - rösträttens historiska exkludering

Rösträtten är självklar i dagens Sverige, men så har det inte alltid varit. Sverige var sist ut av de nordiska …

Läs mer

Rösträtt för alla - en fråga om tillgänglighet

Att ta sig in i en vallokal som är dåligt skyltad eller bara erbjuder trappor, kan vara en utmaning för …

Läs mer
Karolina Celinska, foto DHR

Valmyndigheten ser både framåt och bakåt i mellanvalstider

I det allmänna valet 2018 röstade 87,2% av Sveriges befolkning. Men samtidigt var det stora skillnader i valdeltagandet mellan olika …

Läs mer

Uppdrag: engagera mera

Med åtta månader kvar till nästa Sametingsval går den kombinerade myndigheten och parlamentet in i en intensiv fas. Sametinget har, …

Läs mer

Pandemin har påverkat valprocesser i hela världen

På grund av covid-19-pandemin har möjligheten att skicka ut valobservatörer liksom själva valprocesserna i flera länder försvårats. Val har ställts …

Läs mer

Peter Örn om det högtidliga i att avlägga sin röst

Peter Örn är ordförande i kommittén Demokratin 100 år. Här berättar han med inlevelse om hur han känner för att gå och rösta. Klicka på YouTube-symbolen.

youtube 

Broderi om demokrati till Demokratistugan

Demokratistugan, som kommittén Demokratin 100 år tagit fram, har nu fått ytterligare en utsmyckning. Vi är så stolta och glada …

Läs mer
Demokratibroderi

Dags att deklarera!

Vill din organisation bidra till att stärka demokratin? Många organisationer har redan skrivit under Deklaration för en stark demokrati och definierat sina åtaganden, men vi vill bli ännu fler!
Skriv under, tipsa andra och sprid ordet - tillsammans stärker och värnar vi vår demokrati!
youtube 
Klicka på Youtubesymbolen för att se våra demokratiambassadörer berätta om Deklaration för en stark demokrati.
Här hittar du mer information om Deklaration för en stark demokrati.