facebook instagram youtube 
vd_logo_rgb

Kommittén Demokratin 100 år

TEMA RÖSTRÄTT

Som medborgare i en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter. En central rättighet är rösträtten, som ger oss möjlighet att påverka hur landet styrs och som skapar delaktighet och förutsättningar att leva det liv vi önskar.

I Sverige har demokratiarbetet gått stadigt framåt sedan kvinnorna fick rösträtt för 100 år sedan, men det är fortfarande inte självklart för alla människor runt om i världen att kunna rösta. Rösträtten inskränks på otaliga sätt och antalet demokratier i världen är på tillbakagång sedan flera år.

Nu är det halvtid till nästa allmänna val i Sverige och hög tid att ta en titt på just rösträtten.

I det här nyhetsbrevet möter du olika perspektiv på rösträtt och den fortsatta kampen för att engagera medborgarna att göra sina röster hörda. Bland annat kan du djupdyka i rösträttshistoria tillsammans med Fia Sundevall, forskare och projektledare för "Allmän rösträtt", eller fundera över covid-19 pandemins påverkan på valprocesser i världen tillsammans med Stina Larserud på Folke Bernadotteakademin.
Vi pratar tillgänglighet med Karolina Celinska på DHR, och engagemang bland samiska ungdomar med Anja Fjellgren Walkeapää från Sametingets ungdomsråd. Och så ställer vi förstås frågan till Valmyndighetens Anna Nyqvist - hur arbetar de inför valet 2022 och vad händer egentligen mellan valen?

För kommittén Demokratin 100 år fortsätter arbetet inför demokratins 100-årsjubileum 2021. Allt fler skriver under Deklaration för en stark demokrati och åtar sig därmed att arbeta för demokratin på sätt som fungerar i den egna organisationen. Är du nyfiken på de som skrivit på - titta gärna in på https://vardemokrati.se/deklaration/ataganden/

Trevlig läsning!

Vilka får vara med? - rösträttens historiska exkludering

Rösträtten är självklar i dagens Sverige, men så har det inte alltid varit. Sverige var sist ut av de nordiska länderna att erbjuda kvinnor möjlighet att rösta i allmänna val, år 1921. Men då kvarstod fortfarande hinder för andra grupper i samhället, och det tog lång tid innan vissa fick ta del av rättigheter som vi anser självklara idag Fia …

Read more
20181020-Fia-Sundevall_0014-foto-Johan-Knobe

Rösträtt för alla - en fråga om tillgänglighet

Att ta sig in i en vallokal som är dåligt skyltad eller bara erbjuder trappor, kan vara en utmaning för många människor. I valet 2018 framkom att en tredjedel av de tillfrågade med funktionsnedsättning upplevde brister i just tillgänglighet, enligt en rapport från Myndigheten för delaktighet.   Ju fler som röstar, desto mer representativ blir vår demokrati. I riksdagsvalet 2018 …

Read more
Rösträtt för alla - en fråga om tillgänglighet

Valmyndigheten ser både framåt och bakåt i mellanvalstider

Anna Nyqvist. Foto: Valmyndigheten. I det allmänna valet 2018 röstade 87,2% av Sveriges befolkning. Men samtidigt var det stora skillnader i valdeltagandet mellan olika väljargrupper. Det finns en rad faktorer som påverkar valdeltagande, varav en är tillgänglighet. Valdeltagandet 2018 visar att 62% av de personer som har en hög grad av nedsatt funktionsförmåga röstade, jämfört med 91% bland de utan …

Read more
Valmyndigheten ser både framåt och bakåt i mellanvalstider

Uppdrag: engagera mera

Med åtta månader kvar till nästa Sametingsval går den kombinerade myndigheten och parlamentet in i en intensiv fas. Sametinget har, förutom de egna valförberedelserna, även ett nytt regeringsuppdrag på sitt bord. Med ett stadigt ökande antal samer som registrerat sig för att rösta i Sametingsvalet ser bilden vid en första anblick ljus ut. Men andelen som utnyttjar sin rösträtt minskar.  …

Read more
Fotograf

Pandemin har påverkat valprocesser i hela världen

På grund av covid-19 pandemin har möjligheten att skicka ut valobservatörer liksom själva valprocesserna i flera länder försvårats. Val har ställts in eller skjutits upp och möjligheten att driva valkampanj har påverkats – inte minst i de länder som infört undantagstillstånd. Folke Bernadotteakademin (FBA), är den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA bidrar med civil personal till valobservationsinsatser …

Read more
Stina-Larserud-1-foto-Elisabeth-Winqvist-scaled

Peter Örn om det högtidliga i att avlägga sin röst


Peter Örn är ordförande i kommittén Demokratin 100 år. Här berättar han med inlevelse om hur han känner för att gå och rösta. Klicka på YouTube-symbolen.

youtube 

Broderi om demokrati till Demokratistugan

Demokratistugan, som kommittén Demokratin 100 år tagit fram, har nu fått ytterligare en utsmyckning. Vi är så stolta och glada över att få hänga upp broderiet från "Brodera ut texten" i stugan. För 99 år sedan gick kvinnor till valurnorna i Sverige för första gången. Dåförtiden visste de inte att världen en gång skulle innehålla något så omvälvande som internet. …

Read more
Broderi om demokrati till Demokratistugan

Dags att deklarera!

Vill din organisation bidra till att stärka demokratin? Många organisationer har redan skrivit under Deklaration för en stark demokrati och definierat sina åtaganden, men vi vill bli ännu fler!
Skriv under, tipsa andra och sprid ordet - tillsammans stärker och värnar vi vår demokrati!

Klicka på Youtubesymbolen för att se våra demokratiambassadörer berätta om Deklaration för en stark demokrati.

Här hittar du mer information om Deklaration för en stark demokrati.
youtube