logo2
facebook instagram youtube 

Kommittén Demokratin 100 år

Innehåll

Den här gången fokuserar vårt nyhetsbrev på temat civila samhället och demokratin. Vi intervjuar demokratiambassadör Rosaline Marbinah, Sacos ordförande Göran Arrius samt Tjarls Metzmaa som driver Civilsamhällespodden. Vidare berättar vi om demokratistugan som ska turnera landet runt. Och så gästas vi av professor Lars Trägårdh som ger oss en krönika.

Rosaline Marbinah om civila samhället och demokratin

"Handlingsutrymmet för civila samhället har minskat men vi ser ett större politisk engagemang bland unga" säger demokratiambassadör Rosaline Marbinah. Se vår filmade intervju med henne här.

Saco om varför de skrivit under deklarationen

I början av februari skrev Saco under Deklaration för en stark demokrati. Läs vår intervju med Saco:s ordförande Göran Arrenius här.

Civilsamhällespodden

Vi intervjuar Tjarls Metzmaa som driver Civilsamhällespodden om varför han startade podden och vilka trender han ser. Läs intervjun här.

Seminarium om civila samhället och demokratin

Den 16 december arrangerade kommittén ett seminarium om civila samhället och demokratin. Läs om seminariet här. En ljudinspelning av seminariet hittar du här.

Ny bidragsförordning

Regeringen beslutade nyligen om en ny förordning om statsbidrag till organisationer inom det civila samhället, däribland folkbildningen, för att stärka demokratin. Läs om bidragsförordningen här.

Demokratistuga ska öka uppmärksamheten och kunskapen om demokrati

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin utvecklar kommittén en demokratistuga som ska turnera landet runt. Läs mer här.

Brottsoffermyndigheten ska sprida kunskap om hot och hat

I slutet av februari fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att sprida kunskap för att stödja personer som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hot och hat i det offentliga samtalet. Läs mer här.

Dags att deklarera!

Är din organisation engagerad i Sveriges demokrati? Vill ni bidra till att stärka demokratin? Tio organisationer har redan skrivit under Deklaration för en stark demokrati och definierat sin åtaganden. Läs mer här.

Krönika

Har de senaste decenniernas utveckling omfattat en förstärkning av den folkliga demokratin? Eller har den urgröpts? Läs Lars Trägårdhs krönika här.

Kontakt

Har du frågor eller förslag? Hör av dig till oss i kansliet på kontakt@vardemokrati.se.

Email Marketing Powered by MailPoet